SpanishDictionary.org


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   ZSpanish Dictionary Search

Proposition (IPA: /ˌpɹɑpəˈzɪʃən/)


Proposition in Spanish

Proposición {f} {n} (in logic)

Proposition in Spanish

Proposición {f} {n} /pɹɑ.pə.zɪ.ʃən/ (idea or plan offered)

Proposition in Spanish

Proposición {f} {n} (terms of a transaction offered)

Proposition in Spanish

Proposición